Dokumentace pro čerpání dotací

Pomáháme Vám k finančním prostředkům.

K dotacím jsme již v první vlně pomohli mnoha zákazníkům. Máme zkušenosti, které značně zvyšují pravděpodobnost získání finančních prostředků.

V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Modelové příklady

Pro lepší představu o nastavení podmínek programu Nová zelená úsporám 2013 pro Vás Ministerstvo životního prostřední připravilo modelové příklady, které byly zpracovány pro běžné typy rodinných domů vystavěných v České republice.

Tyto příklady Vám usnadní orientaci v nastavení jednotlivých hladin podpory a přiblíží tak například nutný rozsah opatření, která bude nutné provést pro získání dotace ve vámi zvolené hladině podpory.

Z modelových příkladů se mimo jiné dozvíte vypočtenou energetickou náročnost budovy a úsporu tepla na vytápění, a to včetně doby prosté návratnosti investice (při modelovém vytápění plynovým kotlem), jinými slovy dobu, za kterou se vám investice do realizace úsporných opatření vrátí.

Upozorňujeme, že byť jsou všechny modelové příklady zpracovány pro reálné budovy a reálná opatření, nelze jejich závěry zcela převzít pro váš dům. Návrh konkrétních opatření proto konzultujte s projektantem či energetickým specialistou. Pro orientační posouzení splnění podmínek Programu a předběžné stanovení maximální výše podpory můžete využít také naši kalkulačku.

Více na oficiálních stránkách programu Nová zelená úsporám - www.nzu2013.cz