Zateplení a snižování energetické náročnosti budouv

V průběhu uplynulých šesti let, a to hlavně v důsledku úbytku bytové výstavby, se naše společnost začala intenzivně zabývat problematikou účinného snižování energetických náročností stávajících budov. V tomto období se nám podařilo realizovat velké množství státních zakázek, kdy se jednalo hlavně o zateplení obálek budov a výměny zdrojů tepla škol, školek, zdravotnických zařízení a objektů občanské vybavenosti. V některých případech šlo i o složitější zateplování historických fasád, kde jsme uplatnili naše zkušenosti s rekonstrukcemi památkově chráněných objektů. V současné době jsme ve vysoké kvalitě připraveni realizovat veškerá zateplení budov, panelových domů, administrativních objektů aj. včetně všech souvisejících prací, vypracování PD pro stavební povolení a samotnou realizaci. Některé námi realizované projekty zateplení budov najdete v referencích. Těšíme se na spolupráci s Vámi