Výstavba, generální opravy, úpravy a zateplení objektů škol.