Novinky

 • Duben 2016 Využili jsme příznivého počasí a začali se zemními pracemi na novostavbě "Vila na Vyhlídce" v Měchenicích.
 •  Ve Strašnicích máme hotové základové pasy, uložen systém Iglu, vibroizolace a zabetonovanou první základovou desku.
 • V Braníku dokončujeme hrubou stavbu samotného domu a dokončujeme zásypy.
 • Březen 2016 Obdrželi jsme rozhodnutí o nabytí právní moci stavebního povolení a začínáme zemní práce na bytovém domě v Praze, Strašnicích.
 • Listopad 2015 Zahájili jsme práce na přístavbě rodinného domu v Praze Kyjích.
 • Září 2015 Zahájili jsme stavbu vily v Praze Braníku.
 • 24.6.2015 Pokračujeme ve výstavbě rodinných domů v Hovorčovicích a Bášti
 • 23.6.2015 Zahajujeme práce na akci "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jinočany" v celkovém finančním objemu 6,6 mil Kč
 • 22.6.2015 Právě dokončujeme realizaci rodinné vily v Říčanech v celkovém objemu stavebních prací 13 mil Kč.
 • 30.4.2015 Dokončili jsme akci s názvem "Snížení energetické náročnosti objektu Sokol Mšeno" v celkovém objemu stavebních prací 7,8 mil Kč.
 • 23.4.2015  Dokončili jsme akci s názvem " Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu Mšeno č.p. 31" v celkovém objemu stavebních prací 3,7 mil Kč