Novostavby

Naše společnost je připravena realizovat prakticky jakoukoli novostavbu na základě Vámi předložené projektové dokumentace. Specializujeme se hlavně na výstavbu pasivních a nízkoenergetických staveb doplněných o inteligentní technologie. Dále nabízíme služby v oblasti poradenství před samotnou výstavbou, odhad předpokládaných nákladů stavby, činnost technického dozoru na Vaší stavbě, inženýring. Doporučíme projektovou, architektonickou a inženýrskou kancelář, která Vám Vaši novostavbu navrhne, vyprojektuje a zajistí stavební povolení. Některé námi realizované novostavby naleznete v našich referencích. Těšíme se na zajímavou spolupráci právě s Vámi

Hlavní výhody nízkoenergetických a pasivních domů

  • Příjemná teplota interiéru během letních dní Teplotní centrálně řízené termostaty kontrolují, zda je v místnostech udržována Vámi nastavená teplota, která by při správném provedení měla být udržována konstrukcí stavby a izolace. Teplota okolí působí pozitivně na teplotní bilanci lidského organizmu.
  • Čerstvý vzduch bez pachu a průvanu Čerstvý vzduch požadované tepoloty je přiváděn pouze po nezbytně dlouhou dobu a pouze na určená místa. Systém rekuperace pak ještě využije odpadní teplo, tudíž žádná jednotka energie nepřijde nazmar.
  • Bezhlučnost Vrstva izolací v případě nízkoenergetických domů a vypuštění celé otopné soustavy v případě pasivních domů zajišťuje příjemnou bezhlučnost v interiéru.
  • Úspornější vytápění, využívající tepelné ztráty Otopná soustava pracuje úsporně, tedy jen po dobu nezbytně nutnou a s nezbytně nutným výkonem. V připadě pasivních domů pracuje samotná konstrukce domu, otopná soustava není v takových budovách instalována.
  • Příjemná teplota oken, podlah, stěn Osvěžení v horkých letních dnech umožňuje izolace, která brání vstupu horkého vzduchu do objektu.